Bliv Medlem
Referater
Blanketter
Generalforsamling
Nyhedsbreve
Vedtægter
Kontingent/er
Overenskomst
Mødekalender
Din lokale fagforening
Landsklubbens Bestyrelse

Sundhedsordning.   

Alle ejendomsfunktionærer har mulighed for på brutto ordning at tilmelde sig en sundhedsforsikring gennem Skandia.

Sundhedsforsikringen Skandia Lifeline:
er en privat sundhedsforsikring, som giver hurtig adgang til professionel privatbehandling ved en lang række af sygdomme og ulykker. Også på områder, hvor der ofte er betydelig ventetid i det offentlige behandlingssystem

Skandia Lifeline dækker eksempelvis:
·        Undersøgelse, konsultation og behandling hos speciallæge (f.eks. hudlæge, ortopædkirurg og psykiater) eller på privathospital i Skandias Netværk.
·        Behandling eller konsultation hos specialist, eks. fysioterapeut, zoneterapeut, akupunktør eller kiropraktor, samt konsultation hos psykolog.
·        Operationer og hospitalsbehandlinger indenfor Skandias nordiske netværk

Skandia Lifeline er tiltænkt som et supplement til det offentlige sygehusvæsen. Formålet med Skandia Lifeline er, at du har mulighed for at komme hurtigt i behandling, typisk via en privat behandler, privat hospital osv.
Der er således ikke noget krav til, at der skal være en ventetid hos det offentlige førend du kan anvende Skandia Lifeline, det er blot et spørgsmål om at anvende forsikringen, hvis du føler, at de kan give dig hurtigere eller bedre behandling.

 

Tilmelding sker dels ved at Tilmelding til Skandia Lifeline indsendes til lejerbos personale kontor og arbejdsdygtighedserklæring sendes til Aon Hewitt,Strandgade   4C,  1401  København K                    tlf. 3269 7000

 

 

Evt. udmeldelse meddeles skriftligt til lejerbos personale kontor, udmeldelse sker tidligst ved hovedforfald.

 

Spørgsmål rettes til Skandia Lifeline

 

Tilmeldings-blanket til Skandia Lifeline.
Arbejdsdygtighedsærklæring                  

 

                                 Copyright © 2011 www.Landsklubben.info